• PL

Skontaktuj się

+48 507 120 130

Jak wyznaczyć strefę zagrożenia przy pracy ładowarek?

serwis maszyn budowlanychPrzed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej, należy zatroszczyć się o bezpieczeństwo osób docelowo na niej znajdujących. Istnieje wiele regulacji prawnych, które mają stanowić wytyczne dla inwestorów, jakie środki bezpieczeństwa należy zapewnić. Istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa podczas obsługi sprzętu na budowie.

Przestrzeganie wszystkich zasad BHP przy obsłudze maszyn i ciężkiego sprzętu stanowi najlepsze zabezpieczenie zdrowia pracowników oraz sprawnego postępu na budowie. Czym należy się kierować przy wyznaczaniu strefy zagrożenia dla obszaru, na którym operują żurawie, podnośniki ładowarki obrotowe?

Poza ważnymi zasadami bezpieczeństwa trzeba zadbać także o serwis maszyn budowlanych. Tylko serwisowane maszyny gwarantują bezpieczeństwo. Firma Tommar z Pod poznania feruje podnośnimi, serwis maszyn budowlanych, ładowarki obrotowe itp. 

Czym jest strefa zagrożenia?

ładowarki obrotoweTermin ten został zaczerpnięty z ustawodawstwa chroniącego pracowników operujących maszynami i sprzętem ciężkim. Inaczej nazywana „strefą niebezpieczną”, strefa zagrożenia dotyczy zarówno samej maszyny, jak i otaczającego jej obszaru o ściśle regulowanej powierzchni.

W wyznaczonej uprzednio strefie zagrożenia, w której pracują żurawie czy podnośniki, pojawia się ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia dla wszystkich osób, które się tam znajdą. Wynika z tego, że pracownicy przebywający na tak określonym obszarze muszą dołożyć szczególnych starań, by postępować dokładnie według wskazań przepisów BHP. W innym wypadku ich bezpieczeństwo może stanąć pod znakiem zapytania.

Rygorystyczne standardy – gwarancja bezpieczeństwa

Każda prawidłowo prowadzona budowa stanowi miejsce pracy kilkudziesięciu osób, w którym standardy BHP są uważane za najwyższe dobro. W przeciwieństwie do prac niskiego ryzyka, jak choćby prace biurowe, tu każde nieostrożne posunięcie może nieść za sobą nieodwracalne, tragiczne skutki. Istotne jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników budowy jak i osób postronnych. W tym celu wyznacza się różne strefy zagrożenia na budowie. Mają one uchronić przed wypadkami i zapewnić bezpieczeństwo.

Sam rozmiar strefy zagrożenia, którą otoczone zostaną żurawie i podnośniki, zależy przede wszystkich od ich zasięgu, jak również od sposobu działania danej maszyny. Ważny jest tu udźwig żurawia, jego mechanika działania, ale także typ ładunku, który ten przenosi, oraz kilka innych istotnych czynników. Promień ładunku oraz kąt obrotu żurawia. Ponadto istotne jest obszar z i do. Czyli obszar z którego będzie odbierany ładunek i obszar składowania ładunku.  Strefa zagrożenia ta powinna zostać wyznaczona w jasny i czytelny sposób – nikt poza operatorem maszyny nie ma do niej wstępu aż do zakończenia pracy.